Minh Luân mua tài khoản mã 376 với giá 180,000vnđ Nấm Ictu mua tài khoản mã 469 với giá 250,000vnđ Chấm Hết mua tài khoản mã t557 với giá 200,000vnđ Lee Đại Ka mua tài khoản mã 245 với giá 200,000vnđ Bii Công mua tài khoản mã t560 với giá 250,000vnđ Không Ai mua tài khoản mã 530 với giá 1,300,000vnđ Không Ai mua tài khoản mã 35 với giá 1,500,000vnđ Trương Văn Thành mua tài khoản mã 811 với giá 100,000vnđ Tuấn Lại mua tài khoản mã ARMY vip123 với giá 1,250,000vnđ Tuấn Lại mua tài khoản mã k126 với giá 300,000vnđ Tuấn Lại mua tài khoản mã 12 với giá 400,000vnđ Chip Đường Phố mua tài khoản mã 92 với giá 370,000vnđ Toan Anh mua tài khoản mã 399 với giá 150,000vnđ Cong Le mua tài khoản mã QR595 với giá 120,000vnđ Lại Văn Hùng mua tài khoản mã 67 với giá 500,000vnđ